Wat Source Music eigenlijk is

„Source Music“ is de tegenhanger van de klassieke filmmuziek (score), die buiten de filmplot staat en uitsluitend voor de kijker van de film is gecomponeerd. Filmmuziek in deze zin wordt „off“ muziek genoemd omdat het van de off muziek komt. Opvallend: De romantische scène van de geliefden wordt begeleid door een groot strijkorkest, dat nergens op het eenzame strand te zien is.

Für Film und TV Musik lizenzieren

Source Music is dus „on“ muziek, dat wil zeggen muziek die voelbaar is in de plot van de film en voor de personages. Bronmuziek vindt dus plaats in de cinematografische realiteit. Eenvoudige voorbeelden zouden hier zijn: De personages wonen een concert bij, gaan naar een discotheek of club, de radio of televisie speelt, enz.

Voor het licenseren van Source Music is Artist Repertoire meestal geschikt (als er liedjes te horen zijn), maar in sommige gevallen ook Production Music (bijvoorbeeld in het discotheekvoorbeeld) uit de Proud Music Library.

Source Music

Source Music bzw. Source Musik ist der Gegenbegriff zur klassischen Filmmusik (Score), die außerhalb der Filmhandlung steht und rein für den Betrachter des Films komponiert wurde. Filmmusik in diesem Sinne bezeichnet man als „Off“-Musik, weil sie aus dem Off kommt. Plakativ: Die romantischen Szene des Liebespaares wird von großem Streichorchester untermalt, das aber nirgendwo am einsamen Strand zu sehen ist.

Source Music ist somit „On“-Musik, d.h. Musik die in der Handlung des Filmes und für die Charaktere wahrnehmbar ist. Source Musik findet also in der filmischen Realität statt. Einfache Beispiele wären hier: Die Charaktere besuchen ein Konzert, gehen in die Discothek oder Club, das Radio oder Fernseher läuft etc.

Für die Lizenzierung von Source Music eignet sich in der Regel Artist Repertoire (wenn Songs zu hören sind) , in einzelnen Fällen jedoch auch Production Music (z.B. im Discotheken-Beispiel) aus der Proud Music Library.

Merken